1        Inledning

UtilTalk är ett webbaserat koncept för att lära sig ord och uttryck på spanska. Materialet i form av text och ljudfiler är endast tillgängligt ’”Online”, det vill säga uppkopplat mot internet. Materialet är upphovsrättsskyddat och kan och får inte laddas ner. Begreppet material avser i detta avtal all information som tillhandahålls på webbplatsen I form av texter, bilder, filmer eller ljudfiler.

När Du registrerar Dig på UtilTalk behöver du klicka i att du godkänner villkoren för att komma vidare i registreringsprocessen. Du kallas också för ”användaren” i det här avtalet. Av villkoren framgår också hur vi hanterar dina personuppgifter, vilka hanteras i enlighet med GDPR.

 

2          Abonnemang

 

2.1 Köpt abonnemang (eller gratis abonnemang) gäller för en (1) samtidigt inloggad enhet. Med enhet menas dator, surfplatta, telefon eller liknande. Det är inte tillåtet att vara inloggad från flera enheter samtidigt. Upptäcks missbruk stängs kontot omedelbart av.

2.2 Abonnemanget är personligt och får ej överlåtas till 3:e man.

2.3 Köpt abonnemang har en tidsbestämd löptid enligt det abonnemang som valts. Betalningen för det valda abonnemangets löptid erläggs vid registreringstillfället. Abonnemanget anses inte vara giltigt förrän betalning ”gått igenom” och UtilTalk mottagit betalning.

2.4 Abonnemanget kan sägas upp enligt villkor i kapitel 4 Uppsägning.

2.5  Användarens rätt till åtkomst av utbildningsmaterialet är begränsat till den tid som användaren har ett giltigt abonnemang. Rättigheten är begränsad till att ta del av materialet i realtid ”där det ligger” på webbplatsen i form av texter samt ljudfiler för uppspelning så kallad ”streaming”. Nedladdning av ljudfiler eller utskrift av texter betraktas som avtalsbrott. Användaren har inte rätt att tillgängliggöra sig utbildningsmaterialet för ”offlineåtkomst” detta gäller såväl text som ljudinspelningar. Användaren har rätt att för hand skriva av texter för eget bruk i utbildningssyfte.  Checklistor och andra verktyg som eventuellt tillhandahålls som övningsverktyg på webbplatsen får skrivas ut. Användaren ansvarar för att utskrivet eller avskrivet material inte sprids till tredje part.

2.7 Efter att användarens abonnemang upphört att gälla, har användaren inte längre någon rätt till utbildningsmaterialet på webbplatsen UtilTalk, med undantag av, vid var tid, eventuellt tillgängligt gratismaterial.

2.8 Eventuellt ”Prova på” abonnemang är personligt och får endast tecknas i syfte att prova tjänsten. Vid missbruk, upprepade gratis registreringar, förbehåller sig UtilTalk rätten att radera användaren.

2.9 Gratisversion – Som registrerad användare av gratisabonnemanget förbinder du dig att inte använda s.k Adblockers.  Annonser är en förutsättning för att kunna tillhandahålla en gratis version av UtilTalk. Det närsomhelst att välja bort reklam genom att använda sig av ett betalabonnemang.  Vid missbruk, upprepade användning med annonsblockerare,  förbehåller sig UtilTalk rätten att stänga ner användarkontot.

 

3          Personuppgifter

 

3.1 UtilTalk samlar inte in eller behandlar några känsliga personuppgifter.

3.2 Du behöver skapa ett login – användarnamn och lösenord och e-post – för att kunna använda UtilTalk. För att kunna göra det måste du lämna ditt samtycke genom att godkänna detta avtal. UtilTalk har ingen åldersgräns. Däremot måste Du enligt GDPR vara minst 16 år för att samtycka till att lämna personuppgifter.

Observera att UtilTalk samlar inte in personnummer eller födelsedata och gör heller ingen id-kontroll på webplatsen vid registrering. Vi har därför, ingen rimlig möjlighet att kontrollera vem personen bakom inloggningen är eller hur gammal den här.

3.3 Det är användarens skyldighet att inte delge användarnamn och lösenord till 3:e man. Det är användarens ansvar att förvara kontouppgifterna säkert.

Genom att registrera dig hos UtilTalk samtycker du till att UtilTalk lagrar Dina inloggningsuppgifter.

3.4 UtilTalk delger inte dina inloggningsuppgifter till tredje part.

3.5 Du som användare har tillgång till dina inloggningsuppgifter under ”Mitt medlemskap”. Du kan närsomhelst begära att få ditt konto raderat genom att skicka ett mail till kundtjänst. Mailadressen hittar du under Kontakt längst ner på sidan. Innan du skickar begäran skall du avsluta ditt abonnemang.

3.6 UtilTalk förbehåller sig rätten att radera användarkonton som varit inaktiva i mer än 60 dagar. Det finns inget självändamål att lagra inaktiva användarkonton utan dessa tas succesivt men ej skyndsamt bort. Det kan hända att inaktiva användarkonton ligger kvar en längre tid dock som längst i 4 år.

 

4           Cookies och social sharing

4.1 Vi använder cookies och liknande teknologier på för att förbättra användarupplevelsen, mäta användandet av webplatsen, reklam samt upptäcka användningen av annonsblockeringsverktyg på Tjänsten.

Du har närsomhelst möjlighet att säga nej till cookies etc. För att göra detta krävs att du ändrar inställningarna i din webbläsare.

Observera att ett blockerande av cookies kan resultera i att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på vår webbplats. Det kan även komma att försämra din användarupplevelse. Hur du stänger av cookies är ingen funktion som Utiltalk tillhandahåller utan det är funktionalitet i din webbläsare.

4.2 Vi använder oss av ett tredjepartstillägg för att göra det möjligt för våra användare att dela t. ex via facebook, twitter, Whatsupp eller liknande.

Tredjepartstillägget använder sig av  olika widgetar från respektive socialamedialeverantör, t. ex Facebook. Det gör att du har möjlighet att dela och se antalet gillar / delar /reaktioner. Dessa widgetar kan hämta din IP-adress, din webbläsares användaragent, lagra och hämta cookies i din webbläsare, bädda in ytterligare spårning och övervaka din interaktion med widgeten. För mer information om hur dessa leverantörer av sociala media hanterar sån här personlig data kan du se hos respektive leverantörs (Facebook, Twitter, Whatsup etc) . Sannolikt har du troligen har du redan accepterat deras villkor för datahantering för att kunna använda deras tjänster.

5          Uppsägning

5.1 Uppsägning (avbrytande) av abonnemang kan göras närsomhelst och är en omedelbar åtgärd vilket innebär att prenumerationen upphör omedelbart och eventuell tid som kvarstår av innevarande månad går förlorad.

5.2 Eventuella kvarvarande månatliga betalningar canceleras vid uppsägning. För redan erlagda abonnemangsavgifter sker ingen återbetalning.

5.3 Efter avtalets upphörande kan användaren inte göra anspråk på de rättigheter till materialet som definieras i kapitel 2 Registrering och abonnemang.

6          Ångerrätt

6.1 Eftersom UtilTalks tjänst till sin utforming och sitt koncept består av ett digitalt innehåll (en tjänst som fullgörs genom användning av internetuppkoppling) och som inte kan lämnas tillbaka när man som inloggad haft tillgång till det, upphör ångerrätten att gälla vid inloggad full access till materialet. Full access erhålles omedelbart vid genomförd betalningstransaktion.

6.2 Genom detta avtal samtycker användaren att tjänsten påbörjas utan ångerrätt och att tjänsten anses påbörjad vid genomförd betalningstransaktion.

6.3. Användaren kan dock närsomhelst säga upp ditt pågående abonnemang enligt kapitlet Uppsägning.

7          Immateriella rättigheter

7.1 Copyright ©2018 UtilTalk. All Rights Reserved.

Genom att acceptera avtalsvillkoren, bekräftar du att du förstått och accepterat att allt material som presenteras på UtilTalks webbplats är upphovsrättsskyddat och att brott mot upphovsrättslagen kan leda till rättsliga påföljder.

Du har endast rätt att använda material där det ligger och presenteras på webbplatsen. Du får inte kopiera, skriva ut, ladda ner, spela in, publicera eller distribuera material från webbplatsen utan skriftligt tillstånd från oss.

8          Tillgänglighet, prestanda och teknisk användarupplevelse

8.1 UtilTalk-konceptet är gjort för att användas på, vid var tid, vedertagen och allmän internetteknik.

Svarstider för presentation av de olika sidorna samt streaming av ljud, begränsas av den beskaffenheten på hård- och mjukvara som användaren använder sig av (Till exempel ålder på hårdvara, versioner på operativsystem, webbläsare, utrymme på dator/mobil/läsplatta, temporärfiler och cookies osv.) samt bandbredd. UtilTalk rekommenderar en bandbredd som överstiger 2Mbit/s.

Det åligger användaren att själv prova om användarupplevelsen är till belåtenhet innan man registerar sig för ett abonnemang och betalar. Det gör man genom att teckna sig för ett gratis abonnemang. Genom att användaren därefter köper ett abonnemang har användaren godkänt tjänstens tekniska användbarhet.

8.2 UtilTalk-tjänsten tillhandahålls i regel dygnet runt alla dagar i veckan, men vi garanterar inte att tjänsten är fri från fel eller avbrott. UtilTalk kan däremot garantera att vi använder oss av etablerade leverantörer av webbhotell med hög grad av säkerhet för att så långt det är möjligt säkra miljön där UtilTalk-tjänsten körs. Tillfällliga avbrott för underhåll kan också förekomma.