Spanska verb presens

Presens spanska – I spanskan finns det regelbundna och oregelbundna verb. De flesta är regelbundna och att de är regelbundna betyder att de böjs på samma sätt oavsett verb. Häng med så förklarar vi!

Innehåll

Vem är det som gör något
Tre olika böjningsmönster
spanska -ar verb
spanska -er verb
spanska -ir verb
Usted, Ustedes, Vosotros


Ändelsen talar om vem som gör något

På svenska lägger vi till ett ord före verbet (personligt pronomen) för att tala om vem det är som gör något. Till exempel: han pratar””du pratar” eller de pratar”Men på spanska är det ändelsen på verbet som visar vem det är som gör något. Att ändra ändelsen efter person kallar man att böja verbet.


-ar, -er och ir verb

Alla spanska verb i grundform (infinitiv) slutar på -ar, -er eller -ir. Du behöver alltså bara lära dig tre olika ”böjningsmönster”. Innan man böjer verbet så tar man bort infinitiv ändelsen på verbet. Det som blir kvar när man tagit bort ändelsen kallas för stam.


Regelbundna -ar verb

-Ar verb är verb som i grundform slutar på -ar, till exempel att prata/att tala, hablar. Böjning av -ar verb i presens. Stammen i det här exemplet blir habl:

(yo)habloJag pratar
(tú)hablasDu pratar
(él/ella/usted*)hablaHan/Hon/Ni pratar
(nosotros/as)hablamosVi pratar
(vosotros*/as)habláisNi pratar
(ellos/ellas/
ustedes*)
hablanDe/Ni pratar

*Usted, Vosotros och UstedesDet finns tre olika ord för ni på spanska:

Usted – när man vill vara artig mot en person (t.ex. en äldre person)
Vosotros – använder man när man pratar med flera personer som man är  “du” med
Ustedes – används till flera personer som man vill vara artig mot


Några exempelmeningar på verbet hablar:

(Nosotros) hablamos mucho.Vi pratar mycket.
(Vosotros) habláis demasiado.Ni pratar för mycket.
(Ellos) hablan con unos amigos.De pratar med några vänner.
¿Ustedes hablan Francés?Pratar Ni franska?

Exempel på andra -ar verb som böjs på samma sätt:

Pasear – Att promenera
Comprar – Att köpa
Cocinar – Att laga mat


Regelbundna -er verb

-Er verb är verb som i grundform slutar på -er, till exempel Comer, “att äta”. Stammen i det här exemplet blir com. :

(yo)comoJag äter
(tú)comesDu äter
(el,ella, usted)comeHan/Hon,Ni äter
(nosotros)comemosVi äter
(vosotros)coméisni äter
(ellos, ellas, ustedes)comenDe, Ni äter

(”Äta ute” se också fraser på restaurangen eller på baren/cafét)

Ytterligare exempelmeningar på verbet comer:

¡Como de todo!Jag äter allt!
¿Comes pescado?Äter du fisk?
Comemos fuera una vez a la semana.Vi äter ute en gång i veckan.
Mis hijas comen en el colegio.Mina döttrar äter i skolan.

Exempel på andra -er-verb:

Beber- Att dricka
Comprender – Att förstå
Leer – Att läsa


Regelbundna -ir verb

-Ir verb är verb som i grundform slutar på -ir, till exempel, vivir, “att bo”. Stammen i det här exemplet blir viv. Ir böjning i presens:

yovivoJag bor
vivesDu bor
él/ella/ustedviveHan/Hon/Ni bor
nosotros/asvivimosVi bor
vosotros/asvivísNi bor
ellos/ellas/ustedesvivenDe/Ni bor

Några exempelmeningar på verbet vivir:

¿Dónde vives?Var bor du?
Mi prima vive en NoruegaMin kusin bor i Norge.
Vivimos en Suecia en verano y en España en inviernoVi bor i Sverige på sommaren och spanien på vintern.
Vivís en una casa muy bonita.Ni bor i ett mycket fint hus.

 (Du hittar några fler exempel med ljud i kapitlet Lär känna någon dialog)

presens spanska

Exempel på andra -ir verb:

Escribir – Att skriva
Permitir – Att tillåta
Abrir – Att öppna


Lär dig spanska i San Sebastian – extern länk…