Spanska verb presens – Introduktion

Spanska verb presens – klicka här för ljud:
I spanskan finns det regelbundna och oregelbundna verb. De flesta är regelbundna.
Att de är regelbundna betyder att de följer ett bestämt mönster. Alla spanska verb slutar på -ar, -er eller -ir i grundform (infinitiv).
Enligt mönstret ändras slutet på verbet (-ar, -er eller -ir) för att tala om vem som gör något.Man brukar kalla det som blir kvar när man tagit bort ändelsen för stam.
Till stammen lägger man sen till olika ändelser, det vill säga böjer verbet för att visa vem som gör något.
(Du hittar även blandade exempelmeningar i kapitlen under Del 2 – Situationer.)

Spanska verb presens -ar, -er, -ir

presens spanska