Spanska verb presens – Introduktion

Intro – klicka här för ljud:

Spanska verb presens – I spanskan finns det regelbundna och oregelbundna verb. De flesta är regelbundna. Att de är regelbundna betyder att de följer ett bestämt mönster.

Alla spanska verb i grundform (infinitiv) slutar på -ar, -er eller -ir. Det blir alltså tre olika ”böjningsmönster”. Enligt mönstret ändras slutet på verbet (-ar, -er eller -ir) för att tala om vem som gör något. Man brukar kalla det som blir kvar när man tagit bort ändelsen för stam.

Till stammen lägger man sen till olika ändelser, det vill säga böjer verbet för att visa vem som gör något. (Du hittar blandade exempelmeningar i kapitlen under Del 2 – Situationer.)

-ar verb

Regelbundna -ar verb. Verb som i grundform slutar på -ar, till exempel att prata/att tala, hablar. Böjning av -ar verb i presens. Stammen i det här exemplet blir habl:

(yo)habloJag pratar
(tú)hablasDu pratar
(él/ella/usted*)hablaHan/Hon/Ni pratar
(nosotros/as)hablamosVi pratar
(vosotros*/as)habláisNi pratar
(ellos/ellas/
ustedes*)
hablanDe/Ni pratar

*Usted, Vosotros och Ustedes

Det finns tre olika ord för ni på spanska:

Usted – när man vill vara artig mot en person (t.ex.en äldre person)
Vosotros – använder man när man pratar med flera personer som man är  “du” med
Ustedes – används till flera personer som man vill vara artig mot


Några exempelmeningar på verbet hablar:

(Nosotros) hablamos mucho.Vi pratar mycket.
(Vosotros) habláis demasiado.Ni pratar för mycket.
(Ellos) hablan con unos amigos.De pratar med några vänner.
¿Ustedes hablan Francés?Pratar Ni franska?

Exempel på andra -ar verb som böjs på samma sätt:

Pasear – Att promenera
Comprar – Att köpa
Cocinar – Att laga mat

-er verb

Regelbundna -er verb. Verb som i grundform slutar på -er, till exempel Comer, “att äta”. Stammen i det här exemplet blir com. :

(yo)comoJag äter
(tú)comesDu äter
(el,ella, usted)comeHan/Hon,Ni äter
(nosotros)comemosVi äter
(vosotros)coméisni äter
(ellos, ellas, ustedes)comenDe, Ni äter

Ytterligare exempelmeningar på verbet comer:

¡Como de todo!Jag äter allt!
¿Comes pescado?Äter du fisk?
Comemos fuera una vez a la semana.Vi äter ute en gång i veckan.
Mis hijas comen en el colegio.Mina döttrar äter i skolan.

Exempel på andra -er-verb:

Beber- Att dricka
Comprender – Att förstå
Leer – Att läsa

-ir verb

Regelbundna -ir verb. Verb som i grundform slutar på -ir, till exempel, vivir, “att bo”. Böjning av -ir verb i presens. Stammen i det här exemplet blir viv. :

yovivoJag bor
vivesDu bor
él/ella/ustedviveHan/Hon/Ni bor
nosotros/asvivimosVi bor
vosotros/asvivísNi bor
ellos/ellas/ustedesvivenDe/Ni bor

Några exempelmeningar på verbet vivir:

¿Dónde vives?Var bor du?
Mi prima vive en NoruegaMin kusin bor i Norge.
Vivimos en Suecia en verano y en España en inviernoVi bor i Sverige på sommaren och spanien på vintern.
Vivís en una casa muy bonita.Ni bor i ett mycket fint hus.

 

spanska verb presens

Exempel på andra -ir verb:

Escribir – Att skriva
Permitir – Att tillåta
Abrir – Att öppna


Lär dig spanska i San Sebastian – extern länk…