Hoppa till innehåll

Räkna på spanska – Spanska räkneord och siffror

Vi lär dig spanska räkneord och siffror från 1-10, 1-100 och 1-1000.

Klicka på playknappen efter talet. Att lära sig räkna på spanska går snabbare än du tror! 🔢🔢🔢

Och visste du att om du lärt dig räkna till 30 på spanska så har du egentligen lärt dig allt för att kunna räkna till 100. Vi förklarar mer i kapitlet Spanska räkneord 1-100 (Räkneord tiotal på spanska). ☝✌3️⃣

Vi på förklarar på ett enkelt sätt logiken med tiotal så att du snabbt lär dig räkna till 100 på spanska.

Uttalet är viktigt att lära sig 🔊 Tryck på playknappen i tabellerna så hör du korrekt uttal!

När du känner dig redo att öva och samtidigt testa dig själv går du till UtilTalk PLUS gratisabonnemang och kör ett ”träningspass”!

För de spanska räkneorden 1-10 är det egentligen inte så mycket att förstå, det är bara att lära sig betydelse, stavning och uttal. Men du behöver kunna räkneorden upp till 20 och de hela tiotalen innan du kan lära dig räkna till 100 på spanska.

0Cero (klicka på playknappen)
1Uno
2Dos
3Tres
4Cuatro
Veckodagarna är bara sju! Kan du alla? 📅
5Cinco
6Seis
7Siete
8Ocho
9Nueve
10Diez
Kör quizet och testa dig själv – Räkneord 1-20 ( Du länkas till övningssiten)

Att lära sig uttalet är viktigt därför har vi lagt en playknapp i högerkolumnen så att det ska vara enkelt att lyssna direkt när du lär dig respektive räkneord på spanska.

Ljudinspelningarna är gjorda av spanskalärare med spanska som modersmål.

Bli en hjälte du också!

VISSTE DU ATT träna spanska, eller annat språk, genom att förhöra sig själv sägs vara den SNABBASTE och EFFEKTIVASTE INLÄRNINGSTEKNIKEN. Du kan läsa mer om det och träna på det sättet om du klickar på länken här: Lär dig snabbt genom att träna med hjälp av övningarna i övningskapitlen!


När du klarat av ett till tio i föregående kapitel är du klar att gå vidare med 11-20 på spanska. Det är samma sak här, det är inte så mycket att förstå. Utan det är bara att plugga in vad räkneorden heter på spanska, hur de stavas och uttalas.

TIPS 1: Skapa en genväg till den här sidan eller till startsidan spanska.utiltalk.com så kommer du snabbt åt tabellerna med räkneorden och ljuden för uttalet.

11Once
12Doce
13Trece
14Catorce
15Quince
Spanska på restaurangen...🍕 🍝
16Dieciséis
17Diecisiete
18Dieciocho
19Diecinueve
20Veinte

Du behöver som sagt ha lärt dig orden för de spanska entalen och de hela tiotalen innan du går vidare. Men därifrån är det ganska enkelt och logiskt! Det man gör på spanska är kombinera ihop ordet för tiotalet med ordet för entalet och sätter ett ”och” (Y på spanska) emellan:

Alltså : (ordet för det hela tiotalet) + Y + (ordet för entalet)

Trettiotre blir till exempel treinta y tres. Ett undantag är dock talen 20-29 på spanska. Dessa skiljer sig aningen från de övriga tiotalen när det gäller principen.

Som du ser i tabellen med ljud längre ner så skriver man ihop orden för det hela tiotalet och entalet. 21 heter Veintiuno. Och som exempel blir då alltså:

22=veintidós 23=veintitrés 24=veinticuatro.

Observera alltså att tjugo heter veinte men tillsammans med entalen i de sammanskrivna uttrycken upp till 29 är ändelsen -i, veintidós.

TIPS 2: Vi rekommenderar att du läser igenom förklaringen till tabellernas logiska upplägg längst ner på sidan.

20Veinte
Träna på tiotalen, datorn frågar du svarar!!(UtilTalk PLUS övningssida - gratis "prova-på" sida)
21Veintiuno
30Treinta
32Treinta y dos
40Cuarenta
43Cuarenta y tres
50Cincuenta
54Cincuenta y cuatro
60Sesenta
65Sesenta y cinco
70Setenta
Lär dig färgerna på spanska 🎨?
76Setenta y seis
80Ochenta
87Ochenta y siete
90Noventa
98Noventa y ocho

Samma princip tillämpas med hundratalen. Alla hela hundratal från 100 till 900 finns med i tabellen. Till exempel heter 200 Doscientos. När man till exempel skall säga talet 203 ( som finns med i tabellen), ser vi att man på spanska kombinerar ihop ordet för hundratalet med ordet för tre. Det blir alltså:

203=doscientos tres 233=doscientos treinta y tres

Observera mellanslaget efter hundratalet. Vill man säga 233 så säger man alltså doscientos treinta y tres (Där uttrycket för 33 följer principen beskriven i kapitlet ovanför). Ett par exempel ytterligare: Talet 787 blir Setecientos ochenta y siete. 1969 blir mil novecientos sesenta y nueve:

100Cien
102Ciento dos
200Doscientos
203Doscientos tres
300Trescientos
304Trescientos cuatro
400Cuatrocientos
405Cuatrocientos cinco
500Quinientos
600Seiscientos
700Setecientos
800Ochocientos
900Novecientos
1000Mil
1968Mil novecientos sesenta y ocho
2000Dos mil
100 000Cien mil
1 000 000Un millón

Som ni ser så heter 1000 ”mil” och 2 000 ”dos mil”, så för tusentalen lägger man bara till siffran för vilket tusental det gäller framför ordet ”mil”. Så fortsätter vi heter tusentalen alltså:

Tretusen (3000) = Tres mil (🔊Uttalet för ”tres” och ”mil” hittar du i ovan tabeller )
Fyratusen (4000) = Cuatro mil
Femtusen (5000) = Cinco mil
Sextusen (6000) = Seis mil
Sjutusen (7000) = Siete mil
Åttatusen (8000 = Ocho mil
Niotusen (9000) = Nueve mil
Tiotusen (10 000) = Diez mil

När man använder ordningstalen i en mening så slutar de (som i tabellen) på -o om de syftar på ett maskulint substantiv. Däremot om de syftar på ett feminint substantiv så slutar de på –a. MEN, det finns två undantag som gäller för ordningstalen första och tredje: det heter primer respektive tercer om de står före ett maskulint substantiv. Det nämnda undantagen är lite överkurs för att vara nybörjarspanska men vi vill ändå nämna det. Vi utvecklar det också längre ner för den som vill.

FörstaPrimero
AndraSegundo
TredjeTercero
FjärdeCuarto
FemteQuinto
SjätteSexto
SjundeSéptimo
ÅttondeOctavo
NiondeNoveno
TiondeDécimo

Ordningstalen primero, och tercero apokoperas* till primer och tercer när de föregår ett singulärt maskulint substantiv ( även om ett annat ord är mellan dem):

 • Su primer hijo – hans första son
 • Su primer viaje a Suecia – Hans första resa till sverige
 • Este es su tercer coche comprado en Noruega- Det här är hans tredje bil som är köpt i Norge
 • Este es el tercer móvil que pierde en un avión- Det här är tredje mobilen han tappar bort på ett flyg

*Apokope är en fonologisk term som innebär att ett språkljud (oftast vokal) i slutet av ett ord faller bort

Som vi sa längre upp så finns av utrymmesskäl inta alla tal från 1 till en miljon med. Men vi har löst det så att varje helt tiotal från 10 till 90 finns med i tabellen. Däremot finns inte varje tal mellan tiotalen med. Till exempel talet 32 finns med men inte talen, 31-39. Talet 43 finns med men inte övriga tal, 41,42, 44-49. De tal som finns med vidare är 54,65,76,87,98. Ser du mönstret? Exemplen är valda så att man alltid hittar ett ental från 1-9 som är adderat till ett tiotal. Varför då undrar du? Jo, därför att principen är densamma. Vet man vad de olika tiotalen heter och har förstått logiken så vet man vad vilket tal som helst mellan 30 och 99 heter. Vi skall ge ett exempel:

Ta talet 32 (Treinta y dos), det finns med i tabellen men inte talet 33. Däremot finns 43 (Cuarenta y tres) beskrivet. På så sätt ser man hur entalet 3 läggs ihop med tiotalet. Alltså, eftersom 30 heter Treinta så blir 33, Treinta y tres.


Räkna på spanska Övningar

Att lära sig räkna på spanska kräver som all inlärning en hel del ansträngning. Repetition och träning är nödvändigt! Det vi gått igenom på den här sidan kan du träna på med de olika övningarna som finns på UtilTalk PLUS! Du hittar både flervalsövningar och textsvarsövningar för räkneord. Klicka HÄR eller följ länken här nedanför om du vill få en månad helt gratis!

Utiltalk PLUS Övningar Gratis (med reklam) Registrera dig här!

En hund (perro) eller tre hundar – Hur påverkar antalet (siffran) substantivet perro?

Jag pratar, han pratar eller du pratar – Lär dig böja regelbundna verb i spanskan!

Beställa mat på spanska 🍕 🍝

Innehållet på den här sidan:

 • Räkna på spanska 1-10
 • Kom ihåg att lyssna på uttalet 🔊
 • Räkna på spanska 1-20
 • Spanska räkneord tiotal (20-100)
 • Räkna på spanska 100-900
 • Räkna från 1000 till 1Miljon
 • Ordningstal

Relaterat: Spanska fraser – Introduktion till kapitlen.

Spanska räkneord och siffror- hörförståelse och uttal
error: Content is protected !!